شرح خدمات:

۱_بررسی طالع نجومی شما

۲-پیدا کردن مشکلات چاکرا هاتون و رفع آن ها

۳-آموزش فنگ شویی برای منازلتون

۴-آموزش یوگا

۵-آموزش دفع انرژی های منفی ذهنتان

در این هلدینگ از دوستانی که توانایی آموزش این علوم را دارند استقبال میشود 

لطفا جهت هر گونه سوال و پرسشی لطفا به واتساپ پشتیبانی پیام بدهید

استاد محمد علی طاهری